17 november 2018

Bijdrage CDA begrotingsbehandeling 2019

Voorzitter,

een paar weken terug was ik in de Efteling. Dat was lang geleden ;-)                                         

En, ik zie een paar partijen al kijken, dit wordt geen verhaal over Eftelingisering. Of misschien wél: want we kunnen er veel van leren. Waar daar stond hij: Langnek. Die reus met die lange nek;-) Met een geweldig verhaal. Want Langnek strekt zijn nek uit om verder te kijken dan de grenzen van het Sprookjesbos. Keer op keer. En dat doet ‘ie niet om groot of belangrijk te zijn. Maar om zo zijn vrienden te redden.

Ik zag het. Én dacht dat dát precies iets is wat we voor onze stad kunnen gebruiken. Het verder kijken, over de stadsgrenzen heen. Want laten we eerlijk zijn, we zijn jarenlang een verwende stad geweest. Alles kwam ons aanwaaien. Maar nu we zien dat de steden in de regio heel hard gaan; Eindhoven.. Tilburg.. Veghel (Meierijstad).., het is tijd dat wij nóg meer dan daarvoor óók naar buiten kijken.
Daar gaan we als CDA vandaag een voorstel voor doen met een, ‘Strategic Board’. Wij stellen voor dat we hulp van buiten vragen. En dan niet zomaar hulp van allerlei professoren met dikke declaraties. Nee, van mensen die hart en ziel hebben voor onze stad en dorpen, omdat ze ervandaan komen of er gewerkt hebben. Een topsporter, DJ, TV persoonlijkheid. Die ons van een afstandje, vanuit hun expertise, kunnen adviseren. [motie Strategic Board]

Voorzitter,

Naast alle vergezichten, vindt Het CDA vindt het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Zoals Langnek dat ook deed voor zijn vrienden in het Efteling verhaal.

Het is goed om te zien dat we in deze begroting onze verantwoordelijkheid nemen voor de Zorg in onze stad. Met de aanpak van eenzaamheid, die in veel plannen terug te zien is. Terecht, want eenzaamheid is de ergste vorm van armoede die een mens kan hebben.

Goede zorg is kostbaar. Wij zijn blij dat we dat voor het komend jaar financieel op orde hebben. En dat is, in de huidige tijd niet vanzelfsprekend. Mooi. Evenals voor de ambitie van het terugbrengen van de wachtlijsten, in de maatschappelijke opvang en in de jeugdzorg.


Maar voorzitter, wij zijn nergens, zonder mensen die in de zorg werken. En dan doet het goed dat ons Jeroen Bosch Ziekenhuis nummer 1 is in zijn klasse. Dat is geweldig nieuws. Net zoals de versnelde salarisverhoging voor medewerkers in de huishoudelijke hulp. Of er genoeg mensen zijn die in de zorg werken blijft een lastig probleem. We willen het college vragen extra aandacht te hebben voor dit arbeidsmarktvraagstuk in 2019.

Soms kan ook iedere seconde tellen als het om zorg gaat. Een AED kan mensenlevens redden. We zien velen in onze stad en dorpen zich daar hard voor inzetten. Als vrijwilliger of als sponsor. Nuland heeft zelfs een dekkend netwerk! De AED’s moeten jaarlijks een soort APK keuring krijgen. En daar zien we een rol voor de gemeente. En we vragen de wethouder dit ook door te trekken naar de volgende jaren. [Amendement AED onderhoud]

Voorzitter,

als groene partij kunnen wij niet anders dan positief zijn over de groene agenda van het college. Elektrisch rijden met genoeg laadpalen, schone bevoorrading (per 2025) en groene daken.
En een actie van de Cafébazen als ‘Hou Oeteldonk Schoon’ op  de 11e van de 11e. Een voorbeeld van milieubewust gedrag. Dat willen we vaker zien..

En voorzitter,

we wij werken hier samen aan een stad die we willen doorgeven. Aan de volgende generatie. En wij waren heel blij met uw positieve reactie om nóg een jongere burgemeester voor onze stad aan te kunnen stellen. Een Kinderburgemeester. Die u kan helpen bij allerlei representatieve taken. In heel veel steden en dorpen om ons heen zien we dat een Kinderburgemeester de politiek en democratie heel dichtbij brengt. Om het voorstel af te maken stellen wij ook voor dat we, aansluitend op het bezoek aan de  Tweede Kamer op de middelbare school,  álle basisschoolleerlingen uit onze stad en dorpen uitgenodigd worden om in ons Stadhuis op bezoek te komen. Wij dienen hier een motie voor in. [Motie kinderburgemeester]

En wat ons betreft voorzitter gaan we in December nog uitgebreid praten over de veiligheid in de stad. De drugslabs, de drugsdumpingen, maar ook de rare situatie dat drugsgebruik als ‘gewoon’ wordt gezien. Dáár willen we als CDA hard tegen strijden.

Voorzitter, kijkend naar de voorstellen van vandaag zijn we blij met het terugdraaien van het vergaande Precariobesluit én willen we graag de motie voor de lobby Beschut werk steunen.
Tot slot, zien we een stad met een gezond financieel verhaal. Een stad met ambitie. En om het verhaal van Langnek rond te maken: dat verhaal heet officieel het verhaal van de ‘6 dienaren’… laten er hier nou precies 6 achter de tafel zitten, die onze ambities waar mogen maken ;-)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.