25 september 2023

Succesvolle Bossche inbreng in landelijk CDA-verkiezingsprogramma

Goed nieuws vanuit het landelijk CDA-congres van afgelopen weekend. Fractievoorzitter van CDA Den Bosch Freek van Genugten mocht toelichting geven op het door hem ingediende amendement waarin hij aandacht vraagt voor de risico’s van goederenvervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en het effect daarvan op de leefbaarheid van spooromwonenden. Het onderwerp werd positief ontvangen en opgenomen in het landelijk CDA verkiezingsprogramma. 

Tijdens het landelijke partijcongres dat zaterdag 23 september plaatsvond in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch werd onder meer de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen gekozen en de kandidatenlijst vastgesteld. Daarnaast werd gediscussieerd en gestemd over het verkiezingsprogramma, waarmee het CDA de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 ingaat.

Bossche inbreng
Een mooie kans voor de lokale CDA-partijen om van zich te laten horen en belangrijke punten in te brengen in het landelijk verkiezingsprogramma. Dat deed fractievoorzitter van CDA Den Bosch Freek van Genugten, ook namens CDA Breda, CDA Tilburg en CDA Vught door het indienen van een amendement waarin hij aandacht vraagt voor de risico’s van goederenvervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de leefbaarheid van spooromwonenden. “Het aantal goederentreinen en treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren neemt steeds maar toe. Er wonen in onze gemeente én de regio heel veel mensen aan of vlakbij het spoor, maar het gebruik van het spoor is niet alleen een lokale of regionale kwestie. Het is belangrijk dat we landelijk visie ontwikkelen op hoe we het spoor gebruiken en wat dat betekent voor de leefbaarheid van spooromwonenden. Het past bij het CDA om zich daar hard voor te maken.” 

Toevoeging aan landelijk verkiezingsprogramma
Het amendement werd ten positieve aangepast en aangenomen: “het vervoer van goederen per spoor is veilig en draagt bij aan een eerlijke, en duurzame economie. Tegelijkertijd zorgt spoorgoederenvervoer voor overlast door geluid, trillingen en veiligheidsrisico’s voor spooromwonenden. Er is wet- en regelgeving wat dit probleem probeert te beheersen maar de leefbaarheid staat onder druk. We willen strikte handhaving van de wettelijke normering en inzetten op vervoer van deze stoffen via buisleidingen.”

CDA Den Bosch is trots dat er dankzij onze inzet in het landelijk CDA-verkiezingsprogramma aandacht komt voor deze kwestie. Een mooie aanvulling op een al zeer sterk verkiezingsprogramma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.