11 oktober 2022

Past de begroting 2023-2025 van Brummen u ook???

De begroting 2023-2025 van onze gemeente staat boordevol enthousiaste plannen en ambities. Vooral voor duurzaamheid en wonen.
Heel belangrijk, dat vindt ook het CDA. En de resultaten in €’s zien er positief uit. Niets meer aan doen zou je zeggen.

Op donderdag 20 oktober staat de begroting 2023-2025 op de raadsagenda. Vanaf 16.00 uur zitten we daarvoorbij elkaar in de raadszaal.
Niets meer aan doen is voor de CDA-fractie geen optie. We hebben gegronde redenen om over deze concept-begroting in gesprek te gaan met college en mederaadsleden.
Want zijn in deze begroting de juiste prioriteiten gesteld? Zijn de resultaten echt zo positief als is vermeld? En zijn de werkelijke resultaten voor inwoners net zo positief als de euro’s in deze begroting? We leven in een spannende tijd waarin we van de ene crisis naar de andere struikelen. En waarin veel mensen in financiële problemen komen. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Niet alleen in de komende winter, maar ook in 2023/2024. Hebben we daar genoeg oog voor? Kunnen we daar nog meer, beter en anders mee omgaan dan het college nu al doet? Duidelijk is dat de landelijke overheid niet alles kan oplossen. Er ligt ook een taak voor de samenleving, denk aan het in stand houden van verenigingsactiviteiten sport en cultuur, bibliotheken, voedselbank en het zwembad. Maar ook hier is hulp nodig. Wat kunnen we als gemeente en samenleving samen doen om goed voor elkaar te zorgen?

Kortom, voor het CDA genoeg om te bespreken èn om nog iets aan te passen in de begroting! Doet u ook mee en hebt u goede ideeën, dan horen wij dat graag! Stuur uw reactie naar de fractie van CDA Brummen-Eerbeek via [email protected] of reageer via onze website. 

De CDA-(steun)fractie,

Dity Zuidwijk, Ronald Boerefijn, Gerry Ypma, Desirée Brouwer

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.