Arjan van der Leest

Fractielid

Geboren en getogen in de provincie Drenthe ben ik via Elburg, Zuidhorn en Apeldoorn een jaar of 10 geleden in Eerbeek komen wonen.

Ik ben getrouwd met Martina. Mijn stiefzoon is Rutger. Die woont sinds een half jaar in Loenen. Hij is 22. Daarnaast hebben we een dochter, Rosanne, van 19. Zij studeert Communicatie aan de HAN in Nijmegen en woont nog thuis.
De omzwervingen die we in de laatste 15 jaar maakten hadden van alles van doen met mijn beroep.
In mijn dagelijkse leven ben ik directeur van 2 scholen in Eerbeek, de Enk en de Triangel. Daarnaast ben ik directeur van onze eigen kinderopvangorganisatie, Kinderopvang SPRENG!. Tevens heb ik de rol van uitvoerend bestuurder van onze Vereniging voor PC onderwijs te Eerbeek, VPCO. Alles met elkaar is dat nogal wat. Ook binnen een kleinschalige organisatie als het onze met ongeveer een totaal aan 25 fte aan personeel. Gelukkig heb ik sinds een half jaar daar meer ondersteuning in gekregen.
Er komt wat ruimte voor zaken buiten gezin en werk. Dat is ook de reden dat ik nu ja kan en wil zeggen tegen een eventuele post namens het CDA in de gemeenteraad van Brummen.
Er komt wat tijd voor ambitie. Die ambitie wordt gedreven door een sterker wordende levensmissie die ik bij mezelf ontdek en waar ik ook iets mee wil doen.
Ik maak me ernstige zorgen over de toekomst van onze aarde en haar bewoners. Enorme uitdagingen rondom klimaat en daaraan gekoppeld migratie en regionale spanningen tussen bevolkingsgroepen.
Schone energie. Technische toepassingen binnen ICT en verdergaande robotisering. Het zijn mondiale vraagstukken. Wijze mensen moeten hier de juiste dingen (in aller belang) gaan doen. Niet alleen in het groot, maar ook en juist binnen de kleinschaligheid van – bijvoorbeeld - de gemeenteraad van de gemeente Brummen.
Ik zie in het verkiezingsprogramma van het CDA heel veel zaken terug waar ik me mee kan verbinden:
• De gezamenlijke aanpak
• Vertrouwen en verantwoordelijkheid
• Omzien naar elkaar (wellicht ingegeven door de christelijk onderlegger van onze partij)
• Rentmeesterschap
In mijn dagelijks werk kan ik invloed uitoefenen op de volgende generatie. Ik wil mijn steentje bijdragen om hen een reddingsboei aan te kunnen reiken. We willen toch allen dat ook zij het hoofd boven water kunnen houden?
Daarom: Met elkaar aan de slag. Bruggen bouwen tussen mensen en naar de toekomst. Ik zou zeggen, in die volgorde. Luisteren en doorvragen. In gesprek gaan en blijven. Netwerken. Niet gaan voor de snelle winst, maar duurzaamheid moet leidend zijn. Daarom kies ik voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.