Kunst, cultuur en verenigingen

Kunst, cultuur en verenigingen

 

Cultuur draagt bij aan de identiteit van mensen en zorgt voor verbindingen tussen mensen. Cultuuroverdracht ontstaat thuis, op school, op straat, overal waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. De gemeente telt vele verenigingen, waar het CDA heel blij mee is. De inzet van alle vrijwilligers verdient lof. De lokale overheid heeft een verantwoordelijkheid in de voorwaardelijke zin voor het instand houden van de culturele voorzieningen en verenigingen in de gemeente. Waar mogelijk moet al dit vrijwilligerswerk worden

 

Keuzes CDA

Ø         Het CDA wil dat de algemene muzikale vorming van basisschoolleerlingen blijft

         bestaan.

Ø         Professionele ondersteuning van vrijwilligers is gewenst.

Ø         Het subsidiebeleid dient een duidelijke ondersteunende rol te krijgen.

Ø         Integratie van minderheden dient te worden bevorderd. Hierop dient beleid te worden

         geformuleerd.

Ø         De gemeente dient zich open te stellen voor aanvragen van verenigingen en stichtingen

         voor het in eigen beheer nemen van gebouwen en locaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.