Wegen, verkeer & vervoer

Wegen, verkeer & vervoer

 

Het CDA wil dat er nog eens kritisch gekeken wordt naar de realisatie van het vigerende Verkeersveiligheidsplan. Verder zal het CDA op regionaal en provinciaal niveau alles in het werk stellen om te proberen oplossingen gerealiseerd te krijgen voor knelpunten met betrekking tot een aantal provinciale wegen in de gemeente.

 

Keuzes CDA

Ø         Het CDA blijft zich sterk maken voor een integrale oplossing van het vrachtverkeer en het overige verkeer via de route Laag-Soeren/Eerbeek/Loenen/Beekbergen. Het zoeken naar een integrale oplossing heeft de hoogste prioriteit, mede om de vervoersafwikkelingen van de kwetsbare Eerbeekse industrie te bevorderen.

Ø         De rotonde in Eerbeek heeft de hoogste prioriteit.

Ø         Alvorens men met de huizen begint te bouwen in de Lombok en de Elzenbos, moet de ontsluiting van deze wijken geregeld zijn.

Ø         Het sluipverkeer door het Brummense achterland moet voorkomen worden. Het is in dit kader heel belangrijk dat er een rondweg komt die de N 348 en de N 345 verbindt (rondweg De Hoven/De Teuge).

Ø         Om de leefbaarheid en de veiligheid in de kern Brummen te bevorderen moeten de flankerende verkeersmaatregelen Arnhemsestraat/Zutphensestraat zoveel mogelijk prioriteit krijgen.

Ø         Het CDA pleit voor een integrale provinciale aanpak van de gesignaleerde knelpunten van de N348 in Leuvenheim, het vrachtverkeer door de Pothof en de verbindingsweg N348/N345.

Ø         We willen een vrijliggende fietsroute op het traject Eerbeek - Zutphen (Voorstondensestraat) t.b.v.schooljeugd en toerisme.

Ø         Ter bevordering van de recreatie dient het aantal kilometers vrijliggende en berijdbare fietspaden uitgebreid te worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.