Gerry Ypma-Liefers

Steunfractielid

Geboren in Apeldoorn onder de rook van paleis Het Loo waar mijn vader boomkweker/tuinman was. Met mijn vriendjes, de kinderen van de Koninklijke chauffeur, heb ik heel wat uurtjes rondgedwaald in de bossen rond Het Loo. We plukten er bosbessen en zwommen in de vijvers met helder sprengenwater. Een mooiere speeltuin is niet te bedenken!

Sinds 1966 wonen wij Brummen, je kunt wel zeggen dat we inmiddels behoorlijk ‘ingeburgerd’ zijn. In het Brummense heb ik mij vooral bezig gehouden met volleybal, school en vluchtelingenwerk. Ik trainde en coachte o.a. de jeugd tot 16 jaar en was jarenlang scheidsrechter voor de Brummense Volleybalvereniging Bruvoc. Ook speelde ik een aantal seizoenen bij Spiker in Eerbeek.

Onze drie kinderen gingen naar de Wilhelminaschool en een logisch gevolg is dan dat je probeert ook daar een bijdrage te leveren. Zo heb ik vanaf de tachtiger jaren leerlingen van de groepen 6,7 en 8 wegwijs gemaakt in de bibliotheek en begeleid bij het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten. Nu geef ik nog Franse les aan de kinderen van groep 7 en 8 om ze een goeie start te geven op het vervolgonderwijs.

Vanaf 1990 kwamen regelmatig asielzoekers naar Brummen om daar gehuisvest te worden. Het waren veelal mensen die nog niet in het bezit waren van een verblijfsvergunning. Nu worden vluchtelingen eerst opgevangen in een COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en komen ze pas voor huisvesting in een gemeente in aanmerking als duidelijk is dat ze in Nederland mogen blijven. Als lid van het bestuur van Vluchtelingenwerk was ik verantwoordelijk voor de juridische begeleiding en ondersteuning van gezinnen, waarbij het geven van taallessen een belangrijk onderdeel was.

Omstreeks 2000 kwam de politiek op mijn pad. Sinds 2002 ben ik lid van de CDA fractie.

De invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2003, de WMO en niet te vergeten de CDA Toekomstvisie voor het Primair Onderwijs welke de basis was voor het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor de basisscholen. Allemaal onderwerpen waar ik me in verdiept heb. Van huis uit heb ik meegekregen dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen, maar dat dit ook betekent dat kwetsbare mensen, die het niet zelf kunnen redden, ten volle ondersteund moeten worden.

 

01-02-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.