Voorlichting & informatievoorziening

Voorlichting & informatievoorziening

 

Het nieuwe beleid met betrekking tot informatie en communicatie ligt vast in de Communicatienota 2003. Het beleid dient in de loop van de raadsperiode geëvalueerd te worden.De informatievoorziening en de voorlichting via de Regiobode en de Website is adequaat. De website dient actueel gehouden te worden

 

Keuzes CDA

Ø         Het CDA wil onderzocht hebben in hoeverre de informatieverstrekking aan de balies verbeterd kan worden door de aanschaf van geïntegreerde software. Mede daarvoor vragen wij aandacht voor het aanleggen van een intra-net.

Ø         In aansluiting daarop: aanvragen van vergunningen en documenten via internet moet mogelijk gemaakt worden.

Ø         De Klachten en Bezwaren regeling moet de burger beter bekend gemaakt worden en er dient een adequate afhandeling plaats te vinden, binnen de tijdslimieten.

Ø         Er moet overwogen worden een klachtentelefoon te openen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.