Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

 

In de gemeente Brummen wonen veel mensen die buiten de gemeente werk hebben. Niettemin werken er ook veel inwoners in de gemeente zelf. De papierindustrie in Eerbeek biedt veel mensen werk. Het is niet vanzelfsprekend dat die behouden kan blijven.

Het CDA zal zich blijven inzetten voor deze werkgelegenheid binnen de gemeentelijke mogelijkheden. Brummen is echter een plattelandsgemeente.

Nieuwe werkgelegenheid moeten we dan ook zien te verwerven door een actief vestigingsbeleid te voeren om arbeidsintensieve dienstverlening aan te trekken.

 

Keuzes CDA

Ø         De gemeente dient een actief en consequent vestigingsbeleid te voeren voor het aantrekken van milieuvriendelijke dienstverlening. Ook zorginstellingen horen daar bij.

Ø         Als het voor de bestaande industrie noodzakelijk is kunnen de bebouwingspercentages van bedrijfsterreinen zonodig worden bijgesteld tot 90 %. Gedeeltelijke verplaatsing van oude woonbebouwing naar de nieuwbouw biedt ook mogelijkheden. (Nota Wonen en Werken in Eerbeek van het CDA). De nieuwe huisvesting (centrumplan Eerbeek) moet de industrie niet hinderen. Eventuele vrijval van bedrijfsterreinen moeten gereserveerd blijven voor passende nieuwe bedrijven.

Ø         Waar nodig dient de gemeente in overleg met het bedrijfsleven te helpen bij om- en bijscholing, stage- en leerplaatsen.

Ø         In Stedendriehoek verband werken we mee aan een groot regionaal industrieterrein bij Apeldoorn.

Ø         Een actief woningbouw-, vestigings-, infrastructuur- en vergunningenbeleid gericht op het versterken van de kernen Eerbeek en Brummen, zal ook de positie van de middenstand en de werkgelegenheid verstevigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.