Participatie en burgerschap

Participatie en burgerschap

 

Participatie, solidariteit en burgerschap zijn het cement van de samenleving en haar verbanden. Dat is een van de kernwaarden van het CDA.We willen dan ook graag dat mensen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Dat ze mee doen in de activiteiten die ten nutte van ons allen zijn. Het participeren in een wijkraad is daar een voorbeeld van. Maar er zijn meer voorbeelden. De gemeente moet zich actief inzetten om de burgerparticipatie te bevorderen. Dat betekent: voorwaarden scheppen, burgers erbij betrekken, zo nodig partijen verbinden, eventueel regisseren en financieel ondersteunen als dit nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.