Recreatie & toerisme

Recreatie & toerisme

 

Brummen is een plattelandsgemeente met een mooi buitengebied. Landbouw, natuur en recreatie vormen de hoofdfuncties in het buitengebied. De rol van de agrarische sector neemt af. Er moet een nieuw evenwicht ontstaan waarbij een duurzame, concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en nieuwe passende economische bedrijvigheid in onderlinge samenwerking ten volle tot hun recht komen.

Recreatie kan een bijdrage leveren aan (nieuwe) werkgelegenheid. De gemeente Brummen moet de recreatiefunctie versterken.Dat betekent dat ze daarmee in haar Vestigingsbeleid, Huisvestingsbeleid, RO-beleid, en Verkeersbeleid rekening moet houden.

 

Keuzes CDA

Ø         Het CDA wil dat de gemeente actief meedenkt en meedoet met het vinden van passende oplossingen in de recreatieve sfeer indien agrariërs hun bedrijven willen omvormen. Dat betekent ook actief helpen eventuele Europese subsidies te bemachtigen.

Ø         Ons inziens zou Brummen als recreatie en toeristenplaats aan aantrekkelijkheid kunnen winnen door het (laten) aanleggen van een jachthaven aan de IJssel. Het CDA wil dat de bevolking actief betrokken wordt bij het ontwikkelen van ideeën en plannen hiervoor.

Ø         Uitbreiding van de golfbaan in Brummen is mogelijk, maar niet op elke plek. De uitbreiding zou als grensgebied kunnen dienen tussen de kern Brummen en het gebied van Groot Engelenburg.

Ø         Het CDA wil dat het zogenoemde Molenpad in Eerbeek als lange afstand wandelroute wordt ontwikkeld.

Ø         Er dient een doorgaand wandelpad te komen op de IJsseldijk van Leuvenheim tot de nieuwe IJsselbrug. Daarin moet het “Gat van Cortenoever” opgenomen worden als recreatieplas.

Ø         Het College dient een integraal recreatieplan voor de gemeente op te stellen waarin bovengenoemde punten zijn verwerkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.