Sport & sportaccomodaties

Sport & sportaccomodaties

 

Bewegingsarmoede veroorzaakt o.a. overgewicht met alle gevolgen van dien. Daarnaast is sport een sociaal bindmiddel voor jong en oud. Ze levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de gemeenschapszin en aan de door de samenleving gewenste normen en waarden.

Voorkomen moet worden, dat allochtone groeperingen, zoals van Turkse en Molukse afkomst, afgezonderd blijven. De taak van de gemeente is voorwaardenscheppend en faciliterend. Het CDA steunt initiatieven om via privatisering tot zelfstandig beheer over te gaan.

 

Keuzes CDA

Ø         Een vitale gemeenschap is een gemeenschap die –letterlijk - in beweging is.Het CDA zal dan ook de initiatieven in het kader van de breedtesport blijven steunen, onder andere die voor ouderen.

Ø         Het BALM project (Brummen Actief Leven Model) moet blijven

Ø         Het CDA vraagt blijvend aandacht voor actief bewegen. Ze vindt dat de gemeente initiatieven van verenigingen en groepen burgers moet stimuleren en waar mogelijk financieel ondersteunen.

Ø         Voorkomen moet worden dat allochtone groeperingen, zoals van Turkse en Molukse afkomst, afgezonderd blijven. Initiatieven van de gemeente richting hen en de sportverenigingen juicht het CDA van harte toe.

Ø         Indien de nieuwe sporthal in Brummen op de Hazenberg komt, moet gezorgd worden voor een veilige route voor de schooljeugd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.