Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's economie, Europa, werk, gezin, zorg, duurzaamheid, samenleving en onderwijs.

Verkiezingsprogramma

Dit verkiezingsprogramma is een verkorte weergave waarmee normaal gewerkt wordt.

Voor de uitgebreide versie meldt u dat bij het secretariaat van CDA afdeling Brummen.

CDA Uitgangspunten

CDA-Uitgangspunten: De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangspunten: Gespreide Verantwoordelijkheid, Publieke Gerechtigheid, Solidariteit en Rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.