Handel, ambacht en industrie

Handel, ambacht en industrie

 

De gemeente Brummen is een landelijke gemeente. Dit betekent dat de huidige industrie gebonden wordt aan de bestaande locaties. Er is slechts geringe uitbreiding van bedrijfsterrein de Kollergang en de Hazenberg mogelijk.

Er dient regionaal te worden gekeken als het om de grote productie-industrie gaat. Bedrijven die erg veel logistieke bewegingen eisen dienen gestimuleerd te worden om zich te hervestigen op de regionale industrieterreinen in de Stedendriehoek.

Wel is het van belang dat we ons inspannen de kernen Eerbeek en Brummen zo vitaal mogelijk te houden of te maken.

 

Keuzes CDA

Ø         De centrumfuncties van Eerbeek en Brummen moeten worden versterkt. Het centrumplan Eerbeek kan daarbij een belangrijke plaats krijgen. Bekeken moet worden of een centraal multifunctioneel aanbod van publieke diensten in het centrumplan Eerbeek kan worden opgenomen (bibliotheek, welzijn/zorg, gemeentelijke informatie, politiepost).

Ø         Voor nieuwe ondernemers in de detailhandel, alsmede het midden- en kleinbedrijf moet het aantrekkelijk zijn zich hier te vestigen. We hechten aan nieuwe kleinschalige en dienstverlenende werkgelegenheid voor de bevolking. Kortom: een actief vestigingsbeleid.

Ø      De stationsomgeving van Eerbeek moet opgeknapt worden om uitstraling te krijgen.

Ø      We willen ons ervoor inspannen dat de kernen van Eerbeek en Brummen hun centrumfunctie voor het winkelende publiek kunnen verstevigen. Er is een centrumplan voor Brummen nodig, dat naast verwezenlijking van het Centrumplan Eerbeek de allerhoogste prioriteit heeft. De middenstand dient daarbij zelf een belangrijke rol te spelen. De gemeente moet het voortouw nemen en de haar ter beschikking staande middelen inzetten. (gerichte woningbouw waar mogelijk, goede infrastructuur, voldoende parkeergelegenheid, vestigingsbesluit) Ook de woningbouwinspanningen moeten hierop gericht zijn. Bijvoorbeeld starterswoningen in de kernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.