Openbare orde & Veiligheid

Openbare orde & veiligheid

 

Openbare orde handhaven en zorgen voor veiligheid steunt op een drietal peilers:

1.         Overlast bestrijden en tegengaan.
Geweld mag onder geen beding worden geaccepteerd.De gemeente moet waar nodig en gewenst haar gezag gebruiken.

2.         Preventie.
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.Voorlichting is hier belangrijk.

3.         Participatie van de burger bevorderen.
De rol van de wijkraden is daarbij uiterst belangrijk. Via het organiseren van activiteiten en het optreden als oog en oor in de wijk zijn ze van onschatbare waarde.

 

Keuzes CDA

Ø         In het kader van het integraal veiligheidsbeleid moet een beleidsplan voor de bestrijding van geweld en overlast worden ontwikkeld. De burgemeester dient jaarlijks de resultaten te rapporteren.

Ø         Het CDA wenst dat de plaatselijke politie beter bereikbaar wordt en dat er meer blauw op straat komt.

Ø         Het CDA heeft zich duidelijk uitgesproken voor het in dienst houden van de jongerenwerker. Het betekent ook dat we absoluut geen ordeverstoringen en vernielingen willen accepteren.

Ø         We steunen het beleid m.b.t. de JOC’s.

Ø         We willen niet investeren in nieuwe JOP’s (jongeren ontmoetingsplek), omdat de jeugd er geen verantwoordelijkheid voor wil nemen.

Ø         Het beleid met betrekking tot de “veiligheidsscan”moet absoluut worden gecontinueerd.

Ø         Leidinggevenden, trainers en bestuurders van verenigingen, waar vooral jeugd actief is, moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleidsplan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.