Organisatie & personeel

Organisatie & personeel

 

De gemeente heeft via de projecten INK en GRIP de interne organisatie bijgesteld en gestroomlijnd. Eind 2005 komt er een evaluatie.De evaluatie moet gebruikt worden om inzicht te krijgen in de effectiviteit en de efficiency van de organisatie en de mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten.

Het toetsen van de resultaten van de genomen besluiten(effectmeting) staat nog in de kinderschoenen. Het moet een vervolg krijgen.

 

Keuzes CDA

Ø         Er moet een scherpere verantwoordelijkheidsverdeling komen tussen de ambtelijke staf en de wethouder bij de uitvoering van beleid en projecten. Men moet oplossingsgericht werken en creatief zoeken naar oplossingen binnen de regelgeving.

Ø         Het CDA wil kortere voorbereidingsprocedures van de stukken die in de raadsvergaderingen komen.

Ø         Het CDA wil onderzocht hebben of de individuele Persoonlijke Ontwikkelingsplannen van de medewerkers door samenwerking binnen de Regio Stedendriehoek gehonoreerd zouden kunnen worden. Zodoende kan te veel verloop tegengegaan worden en kan de flexibiliteit van het personeel worden vergroot.

Ø         De effectmeting moet worden verbeterd en de resultaten moeten aan de burgers (klanten) bekend worden gemaakt.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.