20 oktober 2022

Begroting 2023-2026 Brummen

Op donderdag 20 oktober heeft de raad zich gebogen over de begroting 2022-2026 van de gemeente Brummen. Hier vindt u haar hele betoog

Het CDA had en heeft een uitgesproken mening over deze begroting. Deze raadsperiode maakt het CDA geen deel uit van de coalitie. De CDA-fractie heeft vanuit de oppositie geen invloed  gehad op de samenstelling van deze begroting. Fractievoorzitter Dity Zuidwijk-van Lenthe heeft deze uitgesproken mening in haar betoog verwoord. 

In het kort: de CDA-fractie vindt dat de begroting niet duidelijk is opgesteld met een negatief begrotingsjaar 2023. Het negatief saldo 2023 wordt via een greep in de algemente reserve 'opgelost' door het college en is daarmee aan het potverteren. Dit is niet de gebruikelijke weg, tegen de spaarafspraken in en staat heel onhandig en niet transparant beschreven. Dat kan en moet beter.

Wat het CDA betreft is dat negatieve saldo 2023 wel oplosbaar door de door het college voorgestelde € 1.000.000 voor 'nieuw beleid' te schrappen uit de begroting. Die miljoen kan gebruikt worden om het tekort 2023 te dekken. We handelen dan volgens de gemaakte afspraken met de (vorige) raad en met de Provincie Gelderland om Brummen weer robuust te maken.

Er blijft dan zelfs € 650.000 over voor belangrijkere zaken dan 'nieuw beleid', zoals bjvoorbeeld het creëren van een Noodfonds voor die inwoners die nu door de gevolgen van de energiecrisis de financiële eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Zelfs al heb je een middeninkomen. Ook kinderen mogen daar niet de dupe van worden.
Daar ziet het CDA Brummen-Eerbeek een grotere verantwoordelijkheid dan alleen plannen 'nieuw beleid'. Dat nieuwe beleid kan nog wel eventjes wachten, is onze mening. De mensen die nu problemen hebben kunnen niet meer wachten. De toezegging van de wethouder om voor april 2023 aan de slag te gaan met een overeenkomstig verzoek voor een Noodfonds van de PvdA, is voor het CDA dan ook niet acceptabel. Het moet nu, in ieder geval moet er met ingang van 1 januari 2023 meer hulp beschikbaar zijn. We wachten af waar de wethouder mee komt. 

Het CDA heeft tegen de begroting 2023-2026 gestemd met een zogenaamde 'stemverklaring'. Het CDA kan zich wel vinden in het merendeel van de voorstellen in de begroting en wil daarin ook coöperatief zijn. Maar het CDA heeft tegen de begroting gestemd om principiële redenen. Wij kunnen ons niet vinden in de wijze waarop deze begroting financieel is verantwoord en sluitend is gemaakt. 

Fractie CDA Brummen-Eerbeek
DIty, Ronald, Gerry en Desirée

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.