10 februari 2011

CDA bliksemtoer IJssellijn succes

IJssellijn blijft ons bezighouden 10 februari 2011

De bliksemtoer die CDA lijsttrekker Jan Jacob van Dijk samen met kandidaat Statenleden op donderdag 10 februari maakte langs de IJssellijn was een succes. Om acht uur ’s morgens was men op de trein gestapt in Velp om vervolgens verschillende stations langs de IJssellijn aan te doen. Het CDA wilde daarmee nog eens duidelijk haar standpunt ten aanzien van de dreigende toename van het goederenvervoer over deze lijn onder de aandacht brengen.

Het CDA in Gelderland vindt de kabinetsplannen onaanvaardbaar, dus geen extra treinen door de dorpen langs de IJssellijn, behoud van de leefbaarheid en betere benutting van de Betuweroute. Het CDA wil ook dat de mogelijkheden voor meer vervoer over de waterwegen worden onderzocht. Statenlid Albert Schol blijft zich inspannen om het tij te keren.

Omstreeks 10.15 uur stapte het gezelschap uit in Brummen waar ze werden opgewacht door een drietal leden van de Wijkraad Rhienderen en een aantal plaatselijke CDA raads- en bestuursleden. Er ontspon zich op het perron een levendige discussie, o.a. door de deskundige vragen van Henk Stronkhorst van de Wijkraad Rhienderen en tevens bestuurslid van het RONA, het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. Het RONA(Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) onder www.ijssellijn.info behartigt de belangen van de bewoners langs de IJssellijn. Na een half uur vertrok men weer richting Velp om in de Brasserie verder te discussiëren.

Het CDA Brummen zal zich blijven verzetten tegen de toename van het goederenvervoer langs ons dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.