04 oktober 2019

CDA, PvdA, GL en D’66 starten vorming nieuwe coalitie

 

CDA, PvdA, GroenLinks en D’66 starten vorming nieuwe coalitie

Na het aftreden van wethouder Wartena van Lokaal Belang hebben de overige coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA na het zomerreces gesprekken gevoerd met D’66, Democratisch Brummen en GroenLinks om te onderzoeken of verbreding van de coalitie met één van deze drie partijen mogelijk zou zijn. 

Zoals bekend hebben deze gesprekken niet geleid tot het beoogde resultaat, omdat er geen overeenstemming was ten aanzien van de partij, die de coalitie het beste zou kunnen versterken. Vervolgens is er, onder regie van de VVD, op vrijdag 20 september een nieuwe informatieronde geweest. Deze ronde heeft geleid tot een advies van de informateurs om een coalitie te vormen van vijf partijen, te weten VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D’66.

Onvoldoende zekerheid 
Naar de mening van de fractievoorzitters van CDA en PvdA biedt een coalitie met de VVD op dit moment echter onvoldoende zekerheid voor een stabiel bestuur in de gemeente Brummen. De fractievoorzitters van CDA, GroenLinks, D’66 en PvdA hebben daarom, na intern beraad en onderling overleg, alles overwegende besloten om niet mee te werken aan de vorming van een college zoals voorgesteld door de informateurs. In de plaats daarvan hebben CDA, GroenLinks, D’66 en PvdA meer vertrouwen in de vorming van een nieuwe coalitie, waarin zij de basis willen vormen.  

Uitwisselen 
Gegeven de ambities van de gemeente Brummen en de lastige dilemma’s waarvoor de raad zich nu geplaatst ziet, willen deze vier fracties zo snel als mogelijk is, onder begeleiding van nog te benoemen formateur(s), starten met het formeren van een nieuwe coalitie en college. De wens is om in ieder geval met alle partijen in de gemeenteraad standpunten uit te wisselen en hen ook mee te laten denken over de profielen voor de wethouders. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van het werk dat de informateurs eerder al hebben gedaan.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.