28 oktober 2021

De vlag uit!

Er komt een vlaggenmast voor het vlaggen met de Nederlands vlag op het Stuijvenburchplein in Eerbeek!
De door de CDA-fractie ingediende motie hiervoor is aangenomen. 

We weten dat het veel inwoners van Eerbeek aan het hart gaat dat er geen mogelijkheid is om te vlaggen op nationale feest- en gedenkdagen, zoals op 4 en 5 mei. Er is geen centrale en passende plek in het dorp Eerbeek om de Nederlandse driekleur te hijsen. Eerbeek heeft wel een gedenkplaat en een herdenkingsmonument op het Stuijvenburchplein, maar geen vlaggenmast.

Het CDA wilde daar graag verandering in brengen en daarom is CDA-raadslid Ronald Boerefijn in gesprek gegaan met de Ondernemers-Vereniging Eerbeek. Het voorstel voor een vlaggenmast werd omarmd en samen is gezocht naar hoe dit te realiseren. Het Stuijvenburchplein leek de beste plek en bij de verdere aankleding van het plein zal dit een mooie toevoeging zijn. Zeker in de buurt van de gedenkplaat en het monument, beide ter herinnering aan de 2e WO 1940-1945. De definitieve plek zal door de gemeente en OVE in overleg vastgesteld worden.

Ronald heeft, namens de CDA-fractie, op 28 oktober '21 in een indrukwekkend betoog hiervoor een motie ingediend in de gemeenteraadsvergadering. Portefeuillehouder burgemeester Van Hedel sprak zich positief uit voor deze motie en meldde dat de gemeente ook bereid is bij te dragen aan de kosten. Het vlaggen met de nationale vlag is wat ons betreft dan ook een zaak van inwoners én gemeente. De kosten voor de aanschaf van de mast en de vlag met wimpel zullen door de gemeente en de Ondernemersvereniging Eerbeek gezamenlijk gedragen worden. Het hijsen en strijken van de vlag zal de OVE op zich nemen.

En misschien herkent u de titel van de motie? In 2013 heeft de toenmalige CDA-fractie zich sterk gemaakt om het vlaggen vanuit de kerktorens in Hall en Brummen te behouden. En dat is toen ook gelukt!

28-10-2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.