11 januari 2018

Wim Wensink

Gemeente Brummen communiceert goed, maar wat zou Wim Wensink graag verbeterd zien?

Naam:                   Wim Wensink
Functie:                Voorzitter muziekvereniging Eendracht
Woonplaats:         Eerbeek
Geboorteplaats:      Hall
Geboortedatum:     9 april 1969

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

De communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is naar mijn eigen ervaring prima. Iedere inwoner van Brummen kan de wekelijkse digitale nieuwsbrief ontvangen en tevens zijn er de gemeentepagina’s in de Regiobode en diverse social media kanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram waarop de gemeente laat zien wat ze doet.Persoonlijk ben ik ook enthousiast over de reactiesnelheid van de gemeente. Als voorbeeld: Elis Ligtlee uit Eerbeek, werd in 2016 op een late zaterdagavond Olympisch kampioene. Binnen een uur hadden we een huldigings-aktie van onze muziekvereniging met de teamcoördinator en communicatieadviseur van de gemeente Brummen besproken en afgestemd. Welke andere gemeente zou dat op een late zaterdagavond voor elkaar krijgen?  Ook ben ik blij met de toegankelijkheid van het college en van alle fracties van de politieke partijen. Als we vanuit Eendracht advies of ondersteuning nodig hebben dan is men naar onze ervaring altijd bereid te helpen. Ook privé ben ik tevreden over onze gemeente. Vorig jaar had ik enkele vragen over een bouwvergunning. Ik vond het heel prettig hoe de betreffende ambtenaar in mogelijkheden met ons meedacht”

Wat zou er nog verbeterd moeten worden de komende jaren?

Mijn ervaring en indruk is dat veel zaken al goed gaan binnen onze gemeente. Dat wil zeggen de manier waarop ambtenaren en bestuurders er het beste van proberen te maken binnen de bestaande regelgeving. Die regelgeving zit het maken van tempo soms wat in de weg. Denk aan het Eerbeekse centrumplan. Heel erg jammer dat dat zoveel tijd in beslag moest nemen.

Hoe zou u dit aanpakken als u van de gemeente Brummen was?

Het lijkt me lastig om met bepaalde zaken sneller te gaan dan bestaande provinciale en landelijke regels dat toelaten. Maar met een duidelijke visie (waar willen we naar toe) en een goede hoeveelheid durf (beter achteraf om vergeving vragen dan vooraf om toestemming) kom je als gemeente samen met ondernemers en particulieren het verst in een zo kort mogelijke tijd.

Zou u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de gemeente Brummen ? En hoe ziet  u die samenwerking met de gemeente dan?

Ik hoop dat ik mijn bijdrage voor onze gemeente enigszins lever door het muzikale vrijwilligerswerk dat ik al jarenlang doe. Naast mijn geweldige gezin en heerlijke werk bij Capgemini in Utrecht ben ik voorzitter van muziekvereniging Eendracht én voorzitter van de Stichting KIEMM (Kinderen In Eerbeek Maken Muziek). Om al die dingen succesvol en in harmonie met elkaar te laten verlopen zit mijn agenda vrij vol.

Bij Eendracht hebben we een lijflied. De laatste twee zinnen daaruit luiden: “Ambitieus en met plezier verspreiden wij aan iedereen muziek als een groot cadeau“. Met ambitie bedoelen we dat we het muzikaal zo goed mogelijk willen doen. Plezier betekent dat we een fijne vereniging willen zijn om bij te zijn en dat we er plezier aan beleven ons actief in te zetten voor de gemeenschap. Dit door muziek aan zoveel mogelijk mensen binnen onze gemeente cadeau te doen. Onze concerten in Eerbeek zijn daarom altijd gratis toegankelijk. Dit om de drempel zo laag mogelijk te maken om van muziek te komen genieten. Ook is KIEMM een onderdeel van Eendracht. Inmiddels hebben al meer dan 600 Eerbeekse kinderen ervaren hoe het is om muziek te maken in een orkest en om op te treden voor een groot publiek.

Met Eendracht en KIEMM leveren we op die manier onze bijdrage aan de gemeente Brummen. De gemeente kan helpen door Eendracht en KIEMM financieel te (blijven) ondersteunen. Naast de enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk die veel leden van Eendracht verrichten blijft een financiële bijdrage van de gemeente onmisbaar.

Als u in de gemeente zomaar € 20.000 zou mogen uitgeven en u mag het aan 2 van de onderstaande thema’s besteden. Welke zou u dan kiezen? (verkeersveiligheid, jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling , ontwikkeling agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel, ontwikkeling industrie, onderwijs)

Mijn keuze zou zijn voor onderwijs, cultuur en de bibliotheek. Voor de toekomst van onze gemeente is het belangrijk dat we onze inwoners zo goed mogelijk opleiden en ze met plezier in de gemeente laten wonen. Goed onderwijs levert mensen op die weloverwogen beslissingen nemen. Een goed leefklimaat in onze gemeente zorgt ervoor dat meer mensen in onze gemeente willen (blijven) wonen. Samen kunnen we de gemeente Brummen dan nog mooier een aantrekkelijker maken dan zij al is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.