26 oktober 2022

Peter Drenth in Cortenoever in gesprek met Brummense boeren

Met dank aan de Regiobode voor onderstaand artikel in de editie van 26 oktober 2022! De redactie heeft uitstekend verwoord wat de bedoeling was van deze avond. Geen politiek verhaal, maar eerlijke informatie door de CDA-gedeputeerde Peter Drenth in de eigen regio over het landelijke en provinciale beleid. Helaas kon CDA-statenlid Daisy Vliegenthart vanwege corona niet aanwezig zijn. Peter Drenth heeft met tomeloze energie met de boeren gesproken over de materie.
En met dank aan Jeroen Beker die voor deze bijeenkomst zijn erf ter beschikking heeft gesteld. 

 

BRUMMEN (CORTENOEVER) – Geen politieke discussie, maar een informatieve avond waarop boeren hun vragen konden stellen en zorgen konden uiten over het stikstofbeleid in Nederland. Dat was de insteek van de bijeenkomst die dinsdagavond 18 oktober door het CDA Brummen-Eerbeek werd gehouden in Cortenoever. Gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland kwam uitleggen hoe de provincie met de nieuwe plannen bezig is en nam uitgebreid de tijd om de aanwezigen te informeren.

Jeroen Beker, veehouder en voorzitter van de afdeling Zuid-Oost Veluwe van LTO Noord, stelde een loods op zijn bedrijf aan de Cortenoeverseweg beschikbaar voor de bijeenkomst. Zo’n vijftig collega’s waren deze avond present. “Er was wel behoefte aan duidelijkheid. De meesten van ons waren vooral nieuwsgierig. We horen vooral veel over de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek en deze avond ging het over hoe de provincie erover denkt en hoe het beleid er bij ons uit gaat zien”, blikt Beker terug. “De gedeputeerde wist wat nuance aan te brengen in de berichtgeving en goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.”

Vrijwilligheid

Toen afgelopen zomer de nieuwe stikstofplannen van het kabinet bekend werden gemaakt, liepen overal in het land de gemoederen hoog op. Ook in het anders zo gemoedelijke Brummen. “Er werd van alles geroepen: het gaat slecht met de natuur, halvering van de veestapel. Ook vanuit Brummen zijn boeren daartegen gaan protesteren. Daardoor zijn we uit gesprek geraakt”, zegt Beker. Hij ziet wel dat de situatie inmiddels wat minder verhit is sinds het adviesrapport van Remkes er ligt. “Het is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken, maar het proces gaat nu wel door. De houding en de opstelling van de minister lijken nu in ieder geval anders, wat meer op hoe er in de provincie Gelderland al met de stikstofproblematiek wordt omgegaan.”

Zoals gedeputeerde Peter Drenth deze avond nog eens uitlegde, heeft de provincie Gelderland altijd constructief in de discussie gestaan. Dat heeft Jeroen Beker de afgelopen jaren ook gemerkt. “De provincie vindt dat niet alleen de landbouw moet inleveren, maar ook andere sectoren, zoals de industrie. En ook innovatie moet de ruimte krijgen. De provincie zoekt altijd wel naar vrijwillige oplossingen en heeft het niet direct over onteigenen. En dat wordt nu ook meer het uitgangspunt van het Rijk: vrijwilligheid, andere sectoren ook aanpakken en ruimte voor innovatie.”

Tijd nemen

Volgens Beker zijn er genoeg mogelijkheden om aan de plannen van het Rijk te voldoen. “Er melden zich genoeg agrariërs die willen stoppen, dus er zijn genoeg mogelijkheden. Maar de regeling van het Rijk schuurt nog aan alle kanten, zodat er niets concreet kan worden gemaakt. Er moet veel meer maatwerk worden geleverd, want iedereen wil weer iets anders na het stoppen. De één wil weg, de ander wil blijven of een andere functie aan het bedrijf geven.”
Het heeft ook allemaal even tijd nodig, benadrukt Beker. “Het is jammer dat de overheid er steeds een deadline aan hangt. 2030 is nu het doel, maar wat maakt het uit als het een paar jaar langer duurt? Er stoppen veel ondernemers in onze sector, maar ook dat is een heel proces en ook dat kost tijd. De overheid moet niet alles met stoom en kokend water er willen doordrukken. Geef het de tijd.”

Door naar de toekomst

Het wachten blijft op een definitieve beslissing van de Tweede Kamer. Zodra de wet erdoor is en er financiële regelingen beschikbaar komen, wil de provincie Gelderland ook actief aan de slag, meldde Drenth. “De provincie wil dan gaan voorfinancieren in het geval er bedrijfsverplaatsing of innovatie nodig is of een bedrijf uitgekocht moet worden. Maar Drenth zei ook dat hij geen geld uit kan geven zolang de wet er nog niet ligt”, aldus Beker.

En dat maakt de situatie zo onzeker. Voor de mensen die willen stoppen met hun bedrijf, maar juist ook voor de boeren die door willen. “De stikstofruimte van de stoppers kan naar andere ondernemers in de sector die verder willen. Dat biedt ons weer toekomstperspectief”, zegt Beker. “We willen zekerheid. Er zijn veel bedrijven die niet weten hoe ze ervoor staan; boeren die meenden alles goed geregeld te hebben, die nu weer in onzekerheid zitten. De situatie moet per individueel bedrijf bekeken worden. En dan willen we duidelijkheid over dat we met wat we nu hebben, verder kunnen naar de toekomst. Met duidelijke regels en kaders voor eventuele nieuwe plannen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.