03 juni 2022

Reactie CDA-fractie op nieuw coalitieakkoord 2022-2026

Op maandag 30 mei '22 is in een extra raadsvergadering het nieuwe college van PvdA, D66, GL en LB geïnstalleerd en is het coalitieakkoord ter kennisname aangeboden aan de raad. Het CDA feliciteert de nieuwe coalitie en college hiermee.

De CDA-fractie gaat graag een constructieve samenwerking aan. En deze peride vanuit een andere invalshoek. Na twee achtereenvolgende periodes in de coalitie te hebben gezeten, is deze periode een rol weggelegd voor het CDA in de oppositie. Poistief kritisch, transparant en onafhankelijk zal de CDA-fractie haar rol vervullen. Met en voor inwoners van de gemeente Brummen. 

Met deze link Betoog 30 mei kunt u ons hele reactie lezen, zoals fractievoorzitter Dity Zuidwijk deze namens de fractie op 30 mei heeft verwoord. 

Hieronder de verkorte versie: 

Op 30 mei is de nieuwe coalitie 2022-2026 van start gegaan, zonder CDA deze keer.
Het CDA is trots op de omslag, die in de vorige coalitie gemaakt is, naar een robuuste gemeente Brummen: Eerbeek-Loenen 2030 (leefbaarheid in Eerbeek), financieel herstel en een daadkrachtig bestuur.

Nu zonder CDA-wethouder Ine van Burgsteden, die als eerste wethouder de ontwikkelingen in Eerbeek echt op stoom heeft gekregen in een uitstekende, intensieve ambtelijke samenwerking met de Provincie Gelderland. Het CDA dankt Ine van Burgsteden voor de inzet die zij als goed bestuurder heeft getoond voor alle inwoners en in het bijzonder de ondernemers van de gemeente Brummen.

Het is voor het CDA niet duidelijk wat de nieuwe coalitie nu echt belangrijk vindt de komende vier jaren. Een akkoord met veel onderwerpen zonder prioritering. Het Sociaal Domein komt er wel heel bekaaid vanaf. Het CDA zal de vinger aan de pols houden. Maar nu vanuit een vrije, kritische en onafhankelijke positie. Open en transparant. Want dat past bij het CDA èn bij een sterke gemeente die er voor haar inwoners wil zijn.

Wat was dàt een gemiste kans. Het lukte de formerende partijen niet om open en transparant te communiceren. Ja, ook Brummen moet naar een nieuwe bestuurscultuur. Een duidingsdebat over het advies van de verkenner vonden de partijen niet zinvol. Het CDA was teleurgesteld hierover. Is het niet zo dat als je vertrouwen geeft je samenwerking terugkrijgt?

En de kers op de taart: het akkoord geeft geen enkele dekking voor de vele voorstellen, zoals de uitbreiding van de formatie van de wethouders. Financiële verplichtingen aangaan als er geen financiële dekking voor is, is tegen alle afspraken in. Onderzoek zegt dat 2-3 wethouders voor Brummen volstaat. Nu zijn het er vier, die nagenoeg fulltime werken. Dat kost min. € 128.000 per jaar meer en dat kost minstens € 500.000 in de periode 2022-2026.

Het CDA zet zich de komende 4 jaar maximaal in voor de inwoners van de gemeente Brummen en zal constructief samenwerken, Vanuit een open, kritische en onafhankelijke positie. Zie het CDA-programma ‘Samen kunnen we meer’ en de link naar ons complete betoog. Zie hierboven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.