21 oktober 2022

Stikstofbijeenkomst voor boeren uit de Gemeente Brummen

Op dinsdagavond 18 oktober heeft de fractie van CDA Brummen-Eerbeek een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle boeren uit de gemeente Brummen. Zij zijn allen persoonlijk uitgenodigd. De opkomst was groot met net iets meer dan 60 aanwezigen. Ook burgemeester Alex van Hedel was aanwezig.

Als spreker was uitgenodigd CDA-gedeputeerde Peter Drenth. De bedoeling was dat hij samen met Daisy Vliegenthart, CDA-statenlid van CDA Gelderland, zou komen.  Maar helaas moest Daisy verstek laten gaan vanwege een cororna-besmetting. 

Peter Drenth heeft stikstofproblematiek in portefeuille en heeft inmiddels ongelofelijk veel kennis hierover. De Provincie Gelderland is al vanaf 2017 met dit onderwerp bezig en daardoor een van de voorlopers is in Nederland. Dit betekent dat zij hun eigen visie hierop al ver ontwikkeld hebben. Door middel van gebiedsgericht werken zijn zij al een aantal jaren aan de slag om samen met agrariërs èn met andere stikstofproducerende bedrijven (industrie, verkeer en bouw) tot stikstofreductie te komen. Goed om te constateren dat het beleid van de Provincie Gelderland grotendeels overeenkomt met de laatste versie (oktober 2022) van het beleid dat het kabinet voorstaat. 

De avond was bedoeld voor vragen en informeren van agrariers, maar ook om elkaar te ontmoeten en zorgen te delen over de toekomst. De avond was nadrukkelijk niet bedoeld voor politieke discussie. Wel is, vanwege vragen daarover, kort gesproken over de provinciale verkiezingen in maart 2023. En het risico op stagneren van het huidige beleid van de Provincie Gelderland als de samenstellling van de Gelderse Provinciale Staten zou wijzigen.

Peter Drenth startte om 20.00 uur met een inleiding aan de hand van een presentatie. De presentatie is te downloaden via deze link.
Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen over: stikstof en natuur, rekeninstrumenten, piekbelasters (lijstje van 600), is er wel een stikstofcrisis?, consumenten, bedrijfsvoering, verdienmodellen, natuurbeheer, innoveren en extensiveren, het opzetten van een gebiedscoöperatie, het onduidelijke kabinetsbeleid enz.

Gespreksleider Harmen Pelgrum moest enige druk uitoefenen om tot een laatste vraag te komen tegen 22.15 uur. Daarna bleef vrijwel iedereen nog wat drinken en was Peter Drenth beschikbaar voor individuele gesprekken. 

De bijeenkomst vond plaats in een van de grote schuren op het erf van de familie Beker in Cortenoever.
Na afloop heeft Dity Zuidwijk namens alle aanwezigen Peter Drenth bedankt voor zijn inzet voor deze avond en de familie Beker voor hun gastvrijheid op hun erf. Beiden ontvingen een attentie. 

 

Fractie CDA Brummen-Eerbeek

Dity Zuidwijk-van Lenthe, Ronald Boerefijn, Desirée Brouwer-de Geus, Gerry Ypma-Liefers

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.