08 juli 2022

Stikstofcrisis, ook in de gemeente BrummenStikstofcrisis, ook in de gemeente Brummen

- Brummens Nieuws 08-07-2022 -

We hebben in Nederland een groot stikstofprobleem. Teveel stikstof tast de biodiversiteit in onze natuurgebieden ernstig aan. En dat probleem moeten we samen oplossen. De door de overheid gekozen oplossing raakt iedereen in onze samenleving. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor o.a. de bouw, industrie, verkeer en vervoer en de agrarische sector. Dit raakt onze agrariërs (landbouw en veeteelt) in hun bedrijfsvoering en het toekomstperspectief voor hun familiebedrijven. Terwijl de agrariërs, historisch gezien, niet de bron van het probleem zijn.
De Provincie Gelderland is drie jaar geleden gestart met een stikstofaanpak waarbij samen met alle betrokken partijen in of in de nabijheid van een Natura2000-gebied gezocht wordt naar oplossingen, de zg. gebiedsgerichte aanpak. Waarbij vrijwilligheid het uitgangspunt is bij het uitkopen van veehouders. Het bestuur en de fractie van CDA Brummen-Eerbeek staan achter deze provinciale aanpak en steunen daarmee ook de Gelderse CDA-statenfractie.
CDA Brummen-Eerbeek staat niet achter de ongecontroleerde protestacties die momenteel in het hele land plaats vinden. Wel is er begrip voor de actiebereidheid van agrariërs. Wij vinden dat de landelijke politiek zeer onzorgvuldig omgaat met de introductie en gevolgen van het nieuwe stikstofbeleid voor de agrarische sector. De onwrikbare houding van het kabinet lost niets op. De menselijke maat dient terug te komen in het debat. Gedeputeerde Peter Drenth moet zijn missie in Gelderland kunnen afmaken en zo snel mogelijk kunnen beschikken over de daarvoor benodigde financiële middelen. Er ligt immers nog 25 miljard op de plank.

Wilt u in gesprek hierover, neem dan contact op met de CDA-fractie:
Ronald Boerefijn tel 06 20972126
Dity Zuidwijk-van Lenthe tel 06 20544300
Gerry Ypma-Liefers tel 06 11222150.
En kijk voor meer informatie ook op de website 
https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/stikstof

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.