1 Gerry Ypma in gesprek met Rens van Beem.                                                                             Van Beem was de laatste inspreker op de forumavond bij de gemeente over het centrumplan Eerbeek. Hij sprak namens PCOB en vroeg uitgebreid aandacht voor het tekort aan woningaanbod in het centrum van Eerbeek voor Senioren. Ik hoor van mensen die vertrekken naar Apeldoorn, Epe en zelfs Loenen omdat men hier niets kan vinden. Dit probleem is bij het CDA bekend, ook in het verkiezingsprogramma is er aandacht voor. Zowel voor huur als koop appartementen voor senioren is er een markt in Eerbeek. 

2 Marco de Wilde van Veluwwonen spreekt Geert Wentink. Veluwwonen is de woningbouwvereniging die grote plannen heeft in Eerbeek. Geert Wentink zegt dat het slot echt van Eerbeek moet. Het heeft echt veel te lang stilgelegen. Het goed dat er zoveel zienswijzen zijn ingediend, dat betekend een grote mate van betrokkenheid. Industrie, wonen en recreatie, allemaal aspecten die de volle aandacht hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.