Nederland let op uw SAECK

Er zijn momenteel erg veel maatschappelijke problemen. Als je de krant openslaat vallen ze direct op. Of het nu over immigratie, volkshuisvesting, stikstof of werknemers gaat, op alle terreinen is het hommeles. En dan blijft ook de grote oorlog, veroorzaakt door een agressieve Poetin in Rusland, maar voortduren. Tegelijkertijd moeten we ook werken aan het klimaat. In die zin dat werkzaamheden en plannen daartoe ook afgestemd moeten worden op verbeteringen van het klimaat, of in ieder geval niet verstorend erop inwerken.

Kortom, we leven in een wereld met nogal wat turbulenties. Ze werken ook in op de manier van samenleven en samenwerken in ons dagelijks bestaan. Onze afgevaardigden in de raad worden er ook steeds mee geconfronteerd.
Het bestuur heeft zich dat ook gerealiseerd en dacht er goed aan te doen om een notitie te schrijven, waarin staat wat grosso modo hun ideeën zijn over een aantal problemen waar de fractieleden in hun werk mee geconfronteerd worden. De betreffende notitie is bijgevoegd. Met mede weten en In overleg met de voorzitter van de fractie is hij tot stand gekomen. We hopen ermee te bereiken dat alle leden zo ongeveer weten wat er allemaal speelt. En ook wat het plaatselijk CDA op hoofdlijnen ervan vindt. Natuurlijk is in de notitie slechts globale diepgang bereikt en soms zijn ook andere gedachten denkbaar. De gekozen fractie beluit natuurlijk altijd zelf. Eigen verantwoordelijkheid.
Tenslotte, laten we wel bedacht zijn op een element van onze opvatting, dat we polarisatie uit de weg gaan, maar duidelijk en ferm voor onze mening willen uitkomen.
 

U kunt de wat lange notitie natuurlijk ook in delen lezen. Als u het nieuws volgt, ook het gemeentelijke, kunt u altijd in de notitie eens nalezen wat het bestuur dacht, en uw mening eraan spiegelen. De buurman mag hem natuurlijk ook lezen als u dat wilt. Wat moet het CDA met deze ontwikkeling doen?

Voor reacties ben ik altijd bereikbaar.                                       

Hartelijke groet,
Jaap Ypma.
06-27589217

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.