Zorgtaken naar de gemeente

  UW WELZIJN, ONZE ZORG!

Zo leuk is het nu ook weer niet om in deze tijd bij de gemeenten en in de zorgsector te werken. De staat kiepert zorgtaken voor jongeren (jeugdzorg) en andere zorg behoeftigen over de schutting. De gemeenten moeten die klus gaan klaren maar krijgen er beduidend minder geld voor. De gemeente mag zelf de wijze van organisatie en de uitvoering bepalen. Er is geen automatisch recht op zorg.

Het CDA pakt de handschoen op. Waar gaan we op letten?
1-Bewandelt het College de juiste koers en klopt het tijdschema?
Tot nu toe valt op dat de gemeente de mensen die dicht bij de zorgvragers staan ( SWB, de zorginstellingen  etc.) weinig in de discussie heeft betrokken. Zoals de plannen er nu uitzien gaat de ambtelijke staf veel zaken regelen en uitvoeren. Ook valt op dat andere gemeenten verder zijn met de ontwikkeling van de organisatiestructuur en de processen.

2-Hoe moet je het dan regelen?
De CDA-opvatting is dat de burger niet met een systeem  geconfronteerd wil worden. Hij moet geholpen worden. Wij willen wijkgericht gaan werken met wijkcoaches, die breed opgeleid zijn. Binnen familie en wijk moet bekend zijn welke hulp geboden kan worden (hulpkring rond de burger). Adequate doorverwijzing naar specialistische zorg.
De gemeente voert de regie en de zorginstellingen voeren het uit.
3-Waar let het CDA op?
Iedereen die zorg nodig heeft krijgt gerichte zorg.
Minder draagkrachtigen moeten bij de eigenbijdrageregeling worden ontzien.

We willen samenhangende indicatiestellingen.
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten ondersteund worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.