Capsloc (cultuurpodium)

Capelle kent een hoeveelheid aan organisaties die activiteiten en voorzieningen bieden voor jongeren. Het CDA vraagt zich af of de Capelse jongeren hier voldoende bekend mee zijn. Zo heeft het jongerencentrum CAPSLOC jarenlang te weinig publiek getrokken. Het CDA vindt dat aanbod alleen niet voldoende is, de gemeente moet voorzieningen en activiteiten ook uitdragen naar jongeren.

Vijftig procent van de Capelse jongeren gaat buiten Capelle naar school. Om ook deze jongeren te bereiken zijn jongerenvoorzieningen in iedere wijk broodnodig.

Voor het financieren van zowel bestaande als nieuwe jongerencentra is een herbezinning nodig op het bovenwijkse Jongerencentrum/Cultuurpodium Capsloc.

Preventie: In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor deze jongeren. Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.