Handhaving (BOA's)

Handhandhaving moet een duidelijk en herkenbaar gezicht krijgen. De burgemeester, als boegbeeld van de gemeente, is hiervoor de aangewezen persoon. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 meer inzet van handhaving opgenomen voor een veilige en schone leefomgeving:

Werken met wijkveiligheidsplannen, wijkcoördinatoren en veiligheidsagenda’s per wijk ter bestrijding van de criminaliteit. Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken. Dit willen wij voor Capelle: Werken met wijkveiligheidsplannen, wijkcoördinatoren en veiligheidsagenda’s per wijk ter bestrijding van de criminaliteit.

Dierenwelzijn & biodiversiteit: Er wordt ingezet op handhaving om hondenpoepoverlast en loslopen op plekken waar dit niet is toegestaan te bestrijden. Nu de hondenbelasting als doelbelasting is afgeschaft dienen er voldoende middelen beschikbaar te zijn voor een veilig en beweegvriendelijk hondenbeleid. In kader van bijtincidenten of verontrustende signalen is er een laagdrempelig meldpunt.

Vuurwerk: is voor vele mensen een leuke traditie. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor de mogelijke gevaren van met name illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners. Handhaving op illegaal vuurwerk verdient daarom een stevige aanpak. Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.

Arbeidsmigranten & vluchtelingen: Handhaving op het aantal arbeidsmigranten in een eengezinswoning.

Circulariteit: Betalen voor afval (Diftar) komt voor het CDA pas ter sprake als dit in geheel Capelle goed kan worden geregeld. Belangrijk gevolg van Diftar in andere gemeentes is, is dat er meer zwerfvuil komt. Hier moeten vooraf wel goede maatregelen tegen worden genomen, zoals strenge handhaving op overtredingen.

Bron foto: https://mobile.twitter.com/hvcapelle

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wanneer het toch mis gaat, dan is handhaving aan de orde. Het opsporen van de daders van (winkel)inbraken en roofovervallen heeft daarbij hoge prioriteit. Criminele jongeren moet duidelijk worden gemaakt dat zij niet onaantastbaar zijn. Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.