Belangrijke waterlinks

Links van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en van Waternet

www.agv.nl

Vergaderingen van Algemeen Bestuur en Commissies van het waterschap AGV

Voor LIVE-verslagen, meekijken dus, van bestuursvergaderingen en commissievergaderingen van AGV hier kijken

 

Brochure van het waterschap

www.waternet.nl

Nieuwsbrief AGV

Crisisbeheersing

Archief AGV

www.wereldwaternet.nl

www.worldwaternet.com

Waternet Watercyclusplan 2010-2015
 
Onderwijs en lespakketten

 

Links via de Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Beleidsvelden ingedeeld door UvW

Waterschapspeil 2012, Trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer

Nationaal Bestuursakkoord Water

www.waterschappen.nl

www.jeugdwaterschap.nl

http://waterschappen.duurzaamheidsmeter.nl/totaalscores

Het verhaal van de waterschappen

 

Relaties met andere overheden

www.rijkswaterstaat.nl/water

www.helpdeskwater.nl

www.levenmetwater.nl

http://samenwerkenaanwater.nl/

 

Europese Kader Richtlijn Water

Handboek Water, wetgeving en beleid  

Waterbegrippen (A t/m Z)

Expertise Netwerk Waterveiligheid

Hoogwaterbeschermingsprogramma

www.deltawerken.com

Deltafacts

Routekaart 2030 afvalwaterketen juli 2012 (pdf file)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

 

Vakbladen voor de watersector

Waterforum Magazines

Tijdschrift Het Waterschap

Vakblad H2O voor waterprofessionals

Dossier Meerlaagsveiligheid van Waterforum.net

 

Deltamagazine

 

 

Evenementen

Wereld Waterdag (22 maart 2013)

International Water Week

Netherlands Water Partnership (NWP)

Expeditie Amstel (boottocht over de Amstel)

 

 

Natuur en milieu

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/

www.natura2000.nl

De Groene Ruimte-website

Internationale campagne tegen microplastics in cosmetica, download de App

 

 

Recreatie

Watersport, varen, toilet en vuilwater

http://waterwegwijzer.nl

WaterAtlas (Project: verzameling van alle watergerelateerde kaarten)

 

Kennis, technologie en netwerken

Waternet en Innovatie

 

Dutch Watersector 

Labyrinth over waterbouw en kwaliteit van dijken

(fragment uit radioprogramma VPRO)

 

Waternetwerk

 

www.riool.net

Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA)

Video over het werk van STOWA, stichting toegepast waterbeheer

Presentatie Samenhang Zuivering, Ontvangend Water, van effluenteis naar effectiviteit

(ter gelegenheid van het symposium over het innovatieve STEP 1-filter bij de RWZI Horstermeer.

 

www.waterwonderen.nl

 

Film: Water in een veranderende wereld

Film: Working on the Dutch Delta

Innoveren in de watersector met het initiatief Digitale Delta

www.watermuseum.nl

www.watersnoodmuseum.nl

www.baggermuseum.nl

De VN over het jaar 2013 van internationale samenwerking in watermanagement

De VN over millennium doelstellingen, einde aan armoede (o.a. door verbeterde sanitatie en watermanagement)

Projectgroep Kennis Moet Stromen, Landbouwbouwprojecten in het kader van de KRW, van de Landbouw Universiteit Wageningen en het LEI

Deltaproof 2013 in vogelvlucht (video): kennis bij waterschappen

Ruimte voor de rivier, veiligheid

 

De TV-serie Nederland in 7 overstromingen, deel 2 over de waterschappen en geschiedenis van dijken

 

Veilig en Veerkrachtig IJsselmeergebied

 

De TV-serie Nederland in 7 overstromingen,

deel 2 over de waterschappen en geschiedenis van dijken

 

Deel 3

 

 

Regio Amsterdam, waterbestendige stad

 

Publicatie Amsterdam Waterbestendig

 

De Waterbestendige Stad, meerlaagsveiligheid toegepast op regio Amsterdam

 

NAP, Normaal Amsterdams Peil

 

Amsterdam waterstad, PlanAmsterdam, Publicatie van Dienst RO, (7-2013) 

 

De groei van de grachtengordel in Amsterdam, fascinerende animatie

 

De groei van Amsterdam van 1800 naar 1900,  fascinerende animatie

 

http://grachten.waternet.nl/

 

 

Regio

www.beschermersamstelland.nl

VVV Gooi en Vechtsteek

Goois Natuur Reservaat

Vechtweb

Vechtplassencommissie

http://www.groenehart.info

Landschap Noord-Holland

Wandeling waterkeringspad

Vereniging Regio Water

Venen op de kaart

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

De (Nieuwe) Hollandse Waterlinie

Amstelanddag

Ronde hoep 

 

Literatuur

www.bosatlasvannederlandwaterland.nl

Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers, boek geschreven door Cordula Rooijendijk.  

Waterforum.net, de link naar nieuws uit de waterwereld

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.