BESTRIJDINGSMIDDELEN

Het waterschap heeft een voorbeeldfunctie als het gaat over waterverontreiniging te voorkomen. Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen mogen geen middelen worden ingezet die slecht zijn voor het milieu. Bestrijdingsmiddelen zowel professioneel als particulier gebruikt, leveren organische microverontreinigingen die in het oppervlaktewater terecht komen. Het CDA kiest voor een intensieve verwijdering van microverontreinigingen uit het afvalwater, zoals met het 1-STEP®filter, en voor terugdringing en aanpak bij de bron.

Chemische bestrijdingsmiddelen:
Kostenoverwegingen mogen niet bepalend zijn voor gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Maar als de veiligheid in het geding is, mag bij bestrijding van schadelijke woekerplanten gebruik niet worden vermeden. Toepassing op minst schadelijke wijze !!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.