VEENDIJKEN

Veiligheid gaat bij het CDA voor alles. Echter, er zijn op dit moment al voldoende contoles, zowel bij barre weersomstandigheden als bij droogte (waarbij de veendijken op uitdroging en scheuren worden gecontroleerd). Bovendien zijn in 2015 de meest risicovolle dijken, waaronder de veendijken, in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht al op orde gebracht door de extra investeringen in dijkversterkingen van de laatste jaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.