Samen werken aan water!

Thema "Samen werken aan water"

In dit thema presenteren wij de standpunten uit het verkiezingsprogramma 2019-2023 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Voor het downloaden van het complete verkiezingsprogramma 2019-2023 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Klik hier.

Het CDA is van mening dat zonder samenwerking niemand droge voeten houdt in de Nederlandse waterdelta. Natuur, landbouw, recreatie en bewoning komen steeds dichter bij elkaar en het veranderende klimaat eist ondertussen meer ruimte voor water.

Deze uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheid. Niet morgen, maar vandaag!

Voor Provinciale Staten en voor de waterschappen 20 maart 2019 verkiezingen!

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.