REGELGEVING

Waar mogelijk zouden er minder regels in de Keur (het regelboek van het waterschap) moeten komen. Het CDA kiest voor “de samenleving, niet de overheid”, meer vertrouwen in mensen, meer “ja, mits”, dan “nee, tenzij”. De ingezette lijn van een andere bestuursstijl, betere communicatie, toezicht en verantwoording bij het waterschap wordt doorgezet. Het CDA pleit voor minder regels en heeft vertrouwen in de inwoners dat zij de zorgplicht zullen naleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.