AGRARIËRS

Het CDA vindt dat de verbetering van de waterkwaliteit voorop moet staan, maar we zien ook dat de agrarische sector zelf al enorm veel inspanningen levert om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Voor het CDA is de landbouw niet 'de grote boosdoener', want er zijn ook andere oorzaken waardoor de waterkwaliteit achter uit kan gaan. Agrariërs worden al gecontroleerd op het voorkomen van de verspreiding van meststoffen. Het meststoffenbeleid is al heel streng. Agrarische bedrijven moeten al een meststoffenboekhouding toepassen en worden daar al op gecontroleerd. Als het slootkantbeheer en agrarisch waterbeheer leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit en de boeren daar extra uitgaven voor moeten doen, dan vindt het CDA dat het waterschap de boeren financieel mag compenseren. De agrariërs als landschapsbeheerders zijn zeer belangrijke partners van de waterschappen en verdienen een aparte positie, mede gezien het bijzondere aandeel dat zij betalen in de totale waterschapslasten. Boeren en bedrijven betalen al meer waterschapsbelasting door de huidige systematiek van de waterschapbelastingen, gerelateerd aan de bedrijfswaarde en het aantal hectare land. Het CDA is tegen lastenverhoging voor het bedrijfsleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.