BETHUNEPOLDER

Bij aanvang van de bestuursperiode bestond er in verscheidene polders in het gebied van waterschap AGV grote ongerustheid over de plannen van het waterschap. Door in te zetten op samenwerking met de bewoners werd er draagvlak voor het beleid gecreëerd. Voor de Bethunepolder kwam er een nieuw watergebiedsplan. Door in te zetten op samenwerking werd steeds het onderlinge vertrouwen versterkt.

Zie:  https://www.cda.nl/waterschappen/agv/actueel/toon/polderen-helpt-in-de-bethunepolder/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.