MIJDRECHT, GROOT MIJDRECHT NOORD

Het probleem in de polder GMN is de hoeveelheid kwel tot wel 15 mm per dag Zoete kwel vanuit het omliggende gebied. Zoute kwel vanuit de diepe ondergrond.
Bij aanvang van de bestuursperiode (2009-2015) bestond er in verscheidene polders in het gebied van waterschap AGV grote ongerustheid over de plannen van het waterschap.

Door in te zetten op samenwerking met de bewoners werd er draagvlak voor het beleid gecreëerd. Voor Groot Mijdrecht Noord hebben de betrokken overheden en bewoners samen met het waterschap het Pact van Poldertrots getekend. Daarin is door de overheden toegezegd geen verdere ruimtelijke ingrepen te doen. Alleen in het oostelijke deel worden 3 moerasblokken aangelegd. De natuurinrichting mag niet leiden tot extra zoute kwel.

Door in te zetten op samenwerking werd steeds het onderlinge vertrouwen versterkt.
Zie ook: CDA blij met pact van poldertrots groot Mijdrecht noord. Het CDA vindt dat gezocht moet blijven worden naar technische mogelijkheden om de zoute kwel te verminderen.

 Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.