WATERNET

In samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft AGV een gemeenschappelijke organisatie Waternet (voorheen DWR, de Dienst Waterbeheer en Riolering en het Waterleidingbedrijf Amsterdam) opgericht voor alle uitvoerende en beleidsvoorbereidende taken. Door intensieve samenwerking in de afvalwaterketen tussen waterschappen en gemeenten wordt geprobeerd een stijging van de waterschapbelastingen te matigen. In Amsterdam werkt het waterschap al geheel samen met de gemeente (via Waternet) op het gebied van de riolering en de rioolwaterzuivering (afvalwaterketen). In veel andere gemeenten kan de efficiency nog toenemen door een betere samenwerking. Omdat Waternet een samenwerking van het waterschap met de gemeente Amsterdam dient het toezicht via de Stichting Waternet voldoende aandacht te krijgen van het bestuur van het waterschap. Ook dient de kostentoerekening op orde te zijn. Zie ook: https://www.cda.nl/waterschappen/agv/actueel/toon/cda-dringt-aan-op-transparantie-en-sterker-bestuur-stichting-waternet/   en  https://www.cda.nl/waterschappen/agv/actueel/toon/organisatieanalyse-van-waternet-onder-de-loep-rapport-auditcommissie/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.