WATERSCHAPSBELASTING

Het CDA is van mening dat belastingen niet automatisch hoeven stijgen en doet er alles aan dit zo laag mogelijk te houden.
Lasten moeten eerlijk verdeeld worden over de verschillende categorieën die belang hebben bij de taken die het waterschap uitoefent.
Het huidige belastingsysteem knelt dus. In het licht van de conclusies van de OESO (“zorg voor een betere toepassing van het beginsel van vervuiler/gebruiker betaalt én voeg prikkels toe om verbruik te verminderen”), acht het CDA herziening wenselijk.

Ook moet de aanpassing leiden tot een betere ondersteuning om uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie verder te brengen.
Waterschappen dienen bij het heffen van belastingen zo veel mogelijk keuzevrijheid te krijgen om specifieke gebiedskenmerken mee te laten wegen.
Dit om een rechtvaardige verdeling van de lasten te bereiken.

De OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.