ENERGIE

Het CDA wil dat waterschappen die energiebronnen optimaal benutten waar ze al ervaring mee hebben.

Bij afvalwaterzuiveringsinstallaties zonnepanelen en hergebruik van grondstoffen. Ook energie uit oppervlaktewater: warmte/koude en stroming/verval.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.