AFVALWATERZUIVERING

Afvalwaterzuivering ("Schoon water") is een kerntaak van het waterschap, die het waterschap niet moet uitbesteden. Commerciële bedrijven zullen de tarieven laten stijgen om meer winst te maken. Wel mogen (grote industriële) bedrijven om kosten te besparen en hun winstgevendheid op te krikken zelf hun eigen afvalwater zuiveren, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Het CDA staat wel positief tegenover public-private-partnerships in de afvalwaterketen, samenwerking met het bedrijfsleven.

Het CDA zet, door onderzoek en de toepassing van nieuwe technieken, in op de terugwinning van grondstoffen. Afvalwater wordt daarbij gezien als een onderdeel van de voedselketen. Immers we voeden ons met de producten van land en water.

Bij de huidige wijze van zuiveren, gaan belangrijke grondstoffen verloren. Stoffen als fosfaat en stikstof. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook bio-plastic en cellulose (uit toiletpapier) stoffen die kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt als grondstof.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.