EXOTEN

Het CDA wil dat alle snel voortwoekerende exoten worden bestreden indien ze een bedreiging vormen voor andere diersoorten, de waterkwaliteit en de dijkstabiliteit. Onderzoeken hebben aangetoond dat bijv. de Amerikaanse rivierkreeft schadelijk kan zijn. Het CDA in het waterschap AGV heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Het CDA vindt dat waterschap AGV hier te laks mee omgaat.


Als gevolg van import en gebruik in particuliere vijvers, verstoren exoten steeds meer het ecosysteem in het oppervlaktewater. De water aan- en afvoer wordt belemmerd en het recreatief gebruik van het oppervlaktewater wordt verstoord. Vroegtijdige signalering en aanpak is nodig om de gevolgschade te voorkomen en de kosten te beperken. Het CDA wil dat waterschap werkt aan bewustwording van dit probleem bij het grote publiek (onder meer via tuincentra en dierenwinkels) en dat het waterschap een lobby ondersteunt voor een landelijk verbod op de import en handel van invasieve exoten.


Zie ook: exoten opsporen en bestrijden ja.

Zie ook: waarom het belangrijk is om ook te stemmen voor de waterschappen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.