SAMENWERKING

Het waterschap is al lang niet meer een geïsoleerd bestuurlijk orgaan dat zich alleen richt op haar kerntaken, zoals veiligheid, voldoende en schoon water.

Daarbij streeft het waterschap naar permanente verduurzaming bij de uitoefening van deze kerntaken.
Het waterschapsbestuur geeft de kaders aan voor deze kerntaken.

De realisatie en de inrichting daarvan gaat in samenspraak met de omgeving: gemeenten, burgers, recreanten, agrariërs en omwonenden.
Tot de kerntaken behoort ook verantwoordelijkheid nemen in het reguleren van de gevolgen van de klimaatveranderingen en bodemdaling.

Denk hierbij aan meer neerslag, periodes van droogte, storm, opwarming van de aarde, maar ook veenoxidatie.
Samenwerking en afstemming met gemeenten, provincies, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners is absoluut noodzakelijk om maatregelen inzichtelijk en uitvoerbaar te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.