Waterbeheerplannen

Eens in de tien jaar is het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) verplicht om het waterbeheer van polders en andere waterbeheersgebieden geheel opnieuw onder de loep te nemen met een nieuw Waterbeheerplan. In het waterbeheerplan legt het waterschap doelen voor het beheergebied vast voor de komende periode om optimaal te voldoen aan de taken op grond van vooral de Waterwet en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dan gaat het om het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Maar ook over het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Daarnaast ziet het waterschap ook het vervullen van maatschappelijke functies op en om het water als een belangrijke taak.

Voor het nieuw op te stellen Waterbeheerplan voor 2016–2021 heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tweetal bestuurlijke conferenties met de titel 'Uitgesproken Water' georganiseerd. Daarbij werd de dialoog aangegaan met diverse belanghebbenden en bestuurders. Het waterbeheer van het waterschap raakt aan veel belangen van mede-overheden en belangenorganisaties op het gebied van onder meer landbouw, natuur, scheepvaart, ruimtelijke ordening, veiligheid en recreatie. Daarom wil het waterschap het gesprek met deze partners in een vroeg stadium aangaan. Ook leden van de CDA waterschapsfractie namen aan de conferenties deel.

Zie hier de links naar de betreffende pagina’s op de website van waterschap AGV met betrekking tot het nieuwe Waterbeheerplan.

Het waterschap AGV neemt in een heel vroeg stadium deel in discussies en besluitvorming van de plannen van (grote) bouwprojecten of andere infrastructurele projecten zodat de vereisten voor een goed waterbeheer al vanaf het eerste begin in deze projecten worden meegenomen. Op deze manier worden onnodige kosten en vertragingen door herstelwerkzaamheden vermeden en is optimaal waterbeheer voor deze projecten gegarandeerd. Ook gaat dit in goed overleg met betrokkenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.