WATERBERGING TEGEN WATEROVERLAST

We zien dat het klimaat verandert. Vaak valt er in korte tijd extreem veel neerslag. Daarom is er extra capaciteit voor waterberging nodig om wateroverlast en schade in de polders en in de bebouwde (stedelijke) gebieden zoveel mogelijk te voorkomen.

Het waterschap moet zich inzetten voor een goed en robuust waterbeheer om bij dreigende wateroverlast zowel in het landelijk als stedelijk gebied snel water af te kunnen voeren. Ook zal er meer ruimte nodig zijn voor waterberging in zowel stedelijk gebied als het buitengebied. Meer groen (zoals groene daken en minder tegels in de tuin) en vasthouden van water leidt tot verkoeling en kan hittestress tegengaan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.