GOOIMEER.

In 2014 is in Hilversum eindelijk een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gereedgekomen. Het gezuiverde afvalwater, het effluent, van deze RWZI wordt via de Gooiergracht ook geloosd op het oppervlaktewater van het Gooimeer. Door de sterk verbeterde zuiveringstechnologie zal de komende jaren de waterkwaliteit van het Gooimeer nog sterk verder kunnen verbeteren, door ook innovaties toe te passen bij de RWZI (van waterschap AGV/Waternet) aan de IJsselmeerstraat in Huizen. Het waterbeheer van het Gooimeer zelf, net als de overige Randmeren, geschiedt overigens door Rijkswaterstaat en niet door het waterschap. Het waterschap gaat wel over de sluis bij de Blaricummermeent. Het CDA vindt dat de Gooimeergeul een aftakking naar de Blaricummermeent moet krijgen, anders is de 3 miljoen euro voor die nieuwe sluis daar echt in het water gegooid. Je kunt er namelijk nog steeds niet varen omdat er buiten de sluis maar 60 cm water staat! Het vindt ook dat het waterschap er in het overleg met andere overheden op aan moet dringen dat de waterkwaliteit en het zwemwater in het Gooimeer verder verbeterd wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.