DIJKEN

De veiligheid gaat bij het CDA boven alles, maar na de dijkversterkingsprojecten en de investeringen is het CDA van mening dat bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht in 2015 de dijken op orde zijn. Het CDA is voor het beperken van de lastenstijging en op dit moment zijn geen extra investeringen noodzakelijk, boven op de voorgenomen dijkversterkingsprojecten. We moeten bij AGV wel meebetalen aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en de investeringen van het Deltaprogramma van het Rijk en de waterschappen gezamenlijk. Op dit moment al voldoende controles, zowel bij barre weersomstandigheden als bij droogte (waarbij de veendijken op uitdroging en scheuren worden gecontroleerd).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.