COMMUNICATIE

Het CDA zet zich in voor een goed communicatiebeleid en een goede voorlichting van het waterschap.

In het bestuur van AGV heeft het CDA zich steeds ingezet voor een goede (financiële) verantwoording, voor transparantie en voor een actieve communicatie naar de ingezetenen over het waterbeheerbeleid, voor vergroting van het ‘waterbewustzijn’, waarbij ook actief gebruik wordt gemaakt van diverse social media.
Het waterschap werkt actief aan de bevordering van het waterbewustzijn van de inwoners van het gebied en zoekt bij uitvoering van projecten naar mogelijkheden voor effectieve communicatie met betrokkenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.