WATERSCHAPPEN

Het waterschap is Nederlands oudste vorm van een bestuur. De noodzaak van samenwerking tussen de inwoners van het gebied stond eeuwenlang voorop: zonder samenwerking houdt niemand droge voeten. Natuur, landbouw, recreatie en bewoning komen in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht steeds dichter bij elkaar en het veranderende klimaat eist ondertussen meer ruimte voor water. Deze uitdagingen vragen meer dan ooit de om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheid. De bestuurlijke slagkracht van de waterschappen is door de schaalvergroting aanzienlijk vergroot. Dit heeft tevens geleid tot een vraag naar meer democratie (verkiezingen) en openheid in het waterschapsbestel. Begin 2014 prees de OESO de bestuurlijke organisatie van het Nederlandse waterbeheer, die zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden, en in het bijzonder de rol die de waterschappen daarin spelen. De OESO constateerde dat uitdagingen zoals klimaatverandering wel vragen om aanscherping van het waterbeleid en dat gewerkt moet worden aan vergroting van het ‘waterbewustzijn’ van de Nederlanders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.